Blog

PROTOCOL DE SEGURETAT CONTRA EL COVID-19

HOSTAL CLING 43 B&B

Logo Clng 43

 • INTRODUCCIÓ
 • AVALUACIÓ DEL RISC
 • RECURSOS MATERIALS
 • REQUISITS GENERALS DEL PLA DE CONTINGÈNCIA
 • MESURES INFORMATIVES
 • PROCÉS DE COMPRA/ PRE-RESERVA
 • DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT DE ENOTURISME
 • MESURES DE PROTECCIÓ I ORGANITZACIÓ DEL PERSONAL
 • REQUISITS DELS SERVEIS
 • SERVEI DE RECEPCIÓ
 • SERVEI RESTAURANT/ ESMORZARS
 • HABITACIONS
 • ZONES DE US COMÚ
 • ZONA DE OFFICE/ CUINA
 • REQUISITS DE NETEJA I DESINFECCIÓ , PLA DE NETEJA
 • REQUISITS DE MANTENIMENT  en habitacions, manteniment de magatzem, maquinaria i equips

 

INTRODUCCIÓ

Entrada covid 19Cling 43 S.L, han desenvolupat aquest Protocol de Seguretat per actuar enfront al  COVID-19, coronavirus SARS-CoV-2. Per això ens hem basat en les directrius i recomanacions específiques per a Turisme Actiu i Ecoturismo, publicades per l’institut per a la Qualitat Turística Espanyola (ICTE) del “Ministerio de Industria, Comercio y Turismo”.

S’establirà dit protocol per a que la reobertura de la nostra activitat no augment el risc de contagi comunitari, usant les mesures de protecció necessària per als nostres treballadors, proveïdors i clients. S’han identificat i analitzat els riscos en el desenvolupament de les nostres activitats i s’implementaran millores pràctiques en el nostre servei i personal.

L’entrada en funcionament dels diferents serveis de l’empresa es realitzaran conforme al calendari publicat per el “Gobierno de España” o d’acord a les modificacions que pugen haver en el futur.

Les condicions de servei i mesures de prevenció d’higiene particulars queden exposes en aquest document.

 

GESTIÓ DEL RISC

La nostra empresa assumeix un compromís ferm amb la gestió del risc, implementat  amb les mesures concretes adoptades per a reduir el possible contagi per COVID-19. És cometrà en Tots els processo portats a terme amb Cling 43 S.L, des de la reserva al nostre allotjament fins al check out, per salvaguardar així la salut empresa-client. En l’avaluació de riscos sanitaris s’han tingut en compte les següents qüestions:

-La capacitat de l’allotjament és per a un màxim de 14 persones que es reparteixen entre 6 habitacions.

-Disposem d’un saló de 24 metres quadrats i altres 25 metres quadrats de terrassa a l’exterior. La zona de pati exterior disposa de 50 metres quadrats el que suposa una ràtio d’ocupació que no presenta dificultat per mantenir distàncies de seguretat a les zones comunes principalment a la zona de restauració i serveis. Tant si els serveis es produeixen a l’interior de l’edifici com a l’exterior no hi ha dificultats pel que fa a les mesures de seguretat i higiene.

Hi ha un espai específic per a la recepció i desinfecció de mercaderies i proveïdors al magatzem exterior.

La cuina o l’office compleix tots els requisits d’higiene i espai, així com d’instal·lacions per implantar les noves normes i protocols de seguretat. Es reforçaran els protocols de neteja en totes les instal·lacions.

Es prioritzarà la realització d’activitats i d’estada dels clients en els espais exteriors, terrasses, jardins ia les 200 metres quadrats de la finca. L’empresa adopta el present protocol i exigeix ​​als seus proveïdors (transports, proveïdors, restaurants i activitats) que posseeixin les seves pròpies a fi de salvaguardar la salut en tota la cadena de treball. Així mateix, cal que els clients col·laborin i assumeixin aquests protocols. La no acceptació dels procediments suposaria la interrupció de el dret a rebre el servei.

 

RECURSOS MATERIALS

Material higiènic:

 • Gel hidro alcohólic desinfectant.
 • Us de productes de neteja desinfectants en condiciones de seguretat, per exemple, dilució preparada amb lleixiu (concentració de cloro 1 g/L, preparat en dilució 1:50 de una lleixiu de concentració 40-50 gr/L). Tamié son eficaces concentracions d’etanol 72% o peróxido hidrógen al 0,5% en un minuto, així com l’ús d’altres mètodes alternatius autoritzats i de provada eficàcia. En tot cas, s’ha assegurar-se l’eficàcia dels desinfectants que s’usen i se utilizarán d’acord a les fitxes de dades de seguretat dels productes.
 • Us de guants de nitril.
 • Termòmetres control de temperatura corporal no contacte.

Altres:

Safates petites i pots per desinfecció de diners. Bosses per roba o estovalles de paper d’estrassa d’ús individual i un sol ús, mesures bàsiques d’higiene per a cuina i zones comuns. Papereres amb tapa i pedal a les habitacions i exterior a la terrassa per als hostes.

Les tasques i processos de treball s’ajusten a les normes de seguretat establerta per les autoritats sanitàries. Això implica:

-L’obligatorietat de l’ús de mascares i mesures higièniques de caràcter personal especialment quan interactuem amb la clientela i ocasionalment entre l’empleada.

-Es prioritzarà l’ús d’uniformes i roba específica per al treball que haurà de rentar-se diàriament.

– S’observarà el rentat de mans amb la freqüència oportuna (amb aigua i sabó o solució hidro alcohòlica).

-Es disposarà de termòmetres de no contacte per mesurar la temperatura corporal quan la situació ho requereixi.

 

REQUISITS GENERALS DEL PLA DE CONTINGÈNCIA

El Pla de Contingència estarà disponible per a la consulta.

 • S’organitzarà la circulació de persones perquè es compleixin les distàncies de seguretat en tot moment.
 • Es redistribuiran en l’espai disponible les taules i el mobiliari que fos necessari per complir les normes de distanciament.
 • No tenim personal que pugui adscriure a grups vulnerables davant l’COVID-19 però s’ha de controlar el compliment de les mesures específiques de seguretat per a aquest personal com el control de la temperatura corporal a distància.
 • Es modificarà el sistema de control horari per evitar el contacte físic (empremta, dígits, paper) o, si no, s’ha d’assegurar la disponibilitat d’una solució desinfectant.
 • Es proporcionaran els EPIS adequats, amb el consens dels implicats, especialment per al servei de neteja de les habitacions i espais comuns.
 • S’observaran les normes d’ús d’instal·lacions en què es desenvolupa el treball i els espais compartits per mantenir la distància de seguretat, menjadors, accessos, zones comunes, etc.)
 • Es ventilen diàriament les diferents àrees de l’hotel.
 • Deixarem en quarantena de 24h l’habitació després de check-out, per facilitar el protocol de l’Covid-19

MESURES INFORMATIVES

 • El Pla de Contingència es comunica a l’empleada per a la seva adequada posada en marxa i manteniment per via email i telèfon i mitjançant reunions.
 • Es mantindrà reunions informatives i formatives si és necessari per millorar la informació i aclarir dubtes de l’empleada.
 • Els clients estan informats de les mesures que els afecten directament i que hagin d’aplicar com l’ús de mascareta, rentat de mans, distància de seguretat, etc.
 • A través de correu electrònic amb la confirmació de les reserves d’allotjament, a través de la pàgina web i dels canals de contractació dels serveis, demanant-los en tot cas l’acceptació d’aquestes mesures amb la confirmació de la reserva.
 • A l’establiment es mostra cartelleria amb mesures preventives implantades i pautes a seguir pels clients.
 • Els cartells d’informació sobre les mesures generals es situaran a la recepció.
 • En altres zones es col·locaran cartells amb indicacions específiques sobre distància de seguretat, ús d’hidrogel desinfectant i hàbits d’higiene.
 • El Pla de Contingència estarà disponible per a la consulta.

PROCÉS DE COMPRA / PRE RESERVA

 • El procés de compra, així com l’atenció a client, es durà a terme de manera telemàtica o telefònica, a través del web i la seva plataforma de vendes on line www.hostalcling43.com
 • En el cas d’activitats a mida, després de l’elaboració de l’itinerari desitjat, es generarà un producte i s’enviarà l’enllaç de compra a el client per la pàgina web o si és telefònicament es contestés mitjançant WhatsApp o correu electrònic.
 • Amb tot això evitem el contacte amb els diners material que suposa un mitjà important de transmissió de virus.
 • Abans de l’activitat es sol·licitarà el client l’acceptació de la Declaració de conformitat, la qual inclou el Protocol de Seguretat aquí desenvolupat.
 • Si es treballés sense reserva, s’ha d’informar el client d’aquestes condicions a l’arribada de el mateix a el punt de trobada i admetre només si està en disposició de complir el protocol ..

 

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT D’ENOTURISME

 • Cal recordar que la nostra activitat es realitza íntegrament a l’aire lliure.
 • Acotarem el nombre de participants en base a les indicacions donades pel Govern.
 • L’empresa es coordinarà amb altres empreses de turisme actiu i ecoturisme per evitar aglomeracions, així com amb les autoritats competents per a un ús ordenat i segur dels espais pú.

Al inici de activitat

 • Ens trobarem al punt d’inici de l’activitat.
 • Els visitants al sortir de el vehicle han de quedar-guardant la distància de seguretat de 2 m per esperar les instruccions de guia En En aquest moment, on és imprescindible revisar l’itinerari i recordar les normes, tots dos, guies i clients portaran mascares.
 • S’evitarà la salutació amb contacte fí.
 • Els guies utilitzaran el material desinfectat per començar i acabar l’activitat.
 • Després finalització d’aquestes explicacions i a l’començar l’activitat d’enoturisme, cada client guardarà, si ho desitja, els seus EPIS en bosses que cadascú transportarà, ja que és possible tornar a necessitar el seu ús.
 • Abans de començar la activitats rentaran tots les mans amb gel hidro-alcohòlic i es repetirà aquesta acció cada vegada que es toqui qualsevol equipament o després de tossir o esternudar.

Desenvolupament de l’activitat

 • Es respectarà la distància de seguretat de 1,5 m – 2m depenent de la velocitat de la marxa, seguint recomanacions d’experts en salut i epidemiologia. En cas de bicicleta aquesta distància anirà de 5m a 10m.
 • S’evitarà tocar-se ulls, nas i boca.
 • S’evitarà compartir dispositius electrònics, cremes solars, roba o menjar, etc.
 • Es mantindran restriccions a l’hora de compartir recursos materials com portacopas, i copes, Cada vegada que es toqui qualsevol equipament o després de tossir o esternudar, es repetirà l’acció de el rentat de mans.
 • El guia durà a disposició dels clients gel hidro-alcohòlic o gel-sabó desinfectant sense necessitat d’aigua.
 • És obligatori el seu ús després de la missió i abans de menjar.
 • És recomanable usar-lo amb freqüència S’ha de tirar qualsevol deixalla d’higiene personal de manera immediata a les papereres, bosses, o contenidors habilitats a l’efecte, depenent de el lloc on ens trobem en aquest moment.
 • En el cas d’estar en la naturalesa, no es podran deixar papers en el medi natural

 

Transcurs de l’activitat:

 • S’evitarà el contacte personal en els comiats
 • Es tornarà a fer servir la mascareta, si cal.
 • L’empresa durà a terme un pla de neteja i desinfecció de tot el material i mitjans de transport (si escau) emprats durant l’activitat.
 • Els productes de neteja utilitzats estan autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat

 

ALTRES ACTUACIONS

 • Es completarà la farmaciola, que en tot moment porta el guia amb si, amb un termòmetre.
 • Es durà solució desinfectant en les activitats tant per a la neteja de les mans com per a la desinfecció del material.

 

MESURES DE PROTECCIÓ I ORGANITZACIÓ DEL PERSONAL

 • Proporcionar EPI (equip de protecció individual) adequats prèvia avaluació dels riscs laborals-els: mascares i guants.
 • Addicional ment es proveirà de pantalles de protecció facial per a la neteja i equip per a l’eventualitat de casos de sospita de contagi de clients o altre personal.
 • Es mantenen l’ús de davantals per al servei de taules amb mascara.
 • Evitar la salutació amb contacte físic i respectar la distància de seguretat.
 • Utilitzar mascara davant la presència de clients, proveïdors i sempre que no es pugui respectar la distància de seguretat.
 • Rebutjar la mascara i altres elements d’higiene personal al finalitzar la seva vida útil segons instruccions indicades pel fabricant, així com els EPI de forma immediata en els contenidors que s’han disposat per a això i amb accionament no manual.
 • Obligació de rentar-se minuciosament les mans després esternudar, mocar-se, tossir o tocar superfícies potencialment contaminades (diners, documents, etc.)
 • Desinfectar freqüentment els objectes d’ús personal (ulleres, mòbils, etc.) amb una solució desinfectant o amb aigua i sabó quan sigui factible, així com els elements de el lloc de treball (pantalla, teclat, ratolí, etc.).
 • Per a aquests equips electrònics, es facilitaran productes específics per aplicar amb un drap o tovalloles desinfectants especials.
 • La roba de carrer ha de guardar-se en bossa de plàstic perquè no hi hagi contacte entre la roba de carrer i la de treball.
 • De la neteja d’uniformes i roba de treball s’encarrega l’establiment o, si no el realitza l’empleat ha d’assegurar una neteja de la mateixa a una temperatura superior a 60ºC.
 • En aquest últim cas, aquesta roba utilitzada només durant la jornada laboral es transporta en bossa tancada si el personal la porta al seu domicili.
 • En el cas de no poder ser tractada seva neteja a aquesta temperatura, l’establiment procedeix a una adequada desinfecció.

 

REQUISITS DELS SERVEIS:

SERVEI DE RECEPCIÓ

 • L’establiment ha de sol·licitar en el moment de la confirmació de reserva l’acceptació de les mesures de seguretat implementades a l’establiment.
 • Envia adjunt el Pla de Contingència. S’estableix un aforament màxim de 2 persones a la zona de recepció i mesures necessàries per a assegurar el distanciament entre client.
 • La persona encarregada de rebre el client ho farà amb mascara.
 • A la zona de recepció i acollida es col·locarà solució desinfectant per als clients.
 • S’evita compartir bolígrafs i en cas de fer-ho, es desinfecta després del seu ús. No són necessaris els marcadors de distància ja que la porta d’entrada a la recepció servirà com a punt per a guardar les distàncies.
 • Es fomenta el pagament mitjançant transferència bancària amb targeta de crèdit o altres mitjans electrònics preferiblement i es desinfecta el TPV després de cada ús.
 • La neteja de la taula-mostrador es realitza com a mínim un cop a el dia atenent l’afluència de clients. Les claus i targetes es dipositen en un recipient amb desinfectant després de cada ús si es dipositen a la recepció.
 • Es recomana que el client mantingui la clau en el seu poder fins que finalitzi la seva estada. Es lliuraran les claus de l’habitació en un sobre o bossa petita i s’habilitarà una petita safata perquè les dipositi el client abans de procedir a la seva desinfecció.
 • El teclat, pantalla, telèfon i altres elements que s’utilitzen es desinfectaran. Es facilitarà l’auto check-in a l’arribada i el pre-facturació per Internet.
 • Col · locar un cartell sol·licitant que es mantingui la distància de seguretat.
 • Es disposarà de màscares per als clients que ho sol·licitin.
 • En cas de cobraments en efectiu es recomana disposar d’un sistema que eviti el contacte amb els diners, disposant d’un lloc per al seu dipòsit sense manipulació, i el mateix sistema per al canvi.
 • S’habilitarà una petita safata per dipositar els diners. Es disposarà d’un recipient amb desinfectant per a les monedes.
 • S’utilitzarà gel desinfectant després del contacte amb bitllets o monedes. A la fi de la jornada es recomana la desinfecció de els diners efectiu.

SERVEI DE RESTAURANT / ESMORZAR

 • S’haurà de realitzar el servei amb contacte zero.
 • Es servirà usant mascara per al servei als clients
 • S’instal·laran gels hidroalcohòlics a disposició el client.
 • Emmagatzemar els elements auxiliars del servei (vaixella, cristalleria, coberteria, estovalles, cistelles de pa, tasses de cafè, sucres …) en recintes tancats.
 • Es distanciaran les taules del menjador establint un mínim de 2,50 metres entre una i altra.
 • Si calgués fer algun servei a les habitacions, farem ús de guants i mascara a l’accedir-hi tant per a servir com per retirar el servei.

HABITACIONS

 • Es col·locaran papereres amb tapa en els banys de les habitacions amb bosses al seu interior per recollir els residus diàriament.
 • La neteja de les habitacions en el context COVID-19 ha de contemplar de manera específica l’airejat de l’habitació, el reemplaçament de tovalloles i de llenceria de llit.
 • El primer serà la ventilació completa de l’habitació, obrirem les portes i finestres.
 • Buidem la paperera.
 • Traiem la roba bruta i la dipositem en sacs hermètics, per a la seva neteja i desinfecció.
 • Aquesta roba de llit es rentarà a més de 60º, pel servei extern de la bugaderia amb el protocol de l’Covid19 Els llençols, tovalloles, protectors de coixins, fundes de coixins, edredó, i cobrellit es canvien amb cada nou client. Es netegen totes aquelles superfícies habituals de contacte com: poms, comandaments a distància, manilles de finestres, interruptors, etc. …
 • El bany es neteja exhaustiva ment amb fungicides.
 • Després de netejar totes les superfícies es tanquen les finestres, es renta el sòl amb desinfectants autoritzats. A més, es prestarà especial atenció al següent: Neteja de parets, terres, sostres, miralls i finestres, mobles, equips i elements decoratius i funcionals.
 • El personal de neteja no accedeix a prestar servei a les habitacions sense que el client surti de l’habitació, excepte en circumstàncies excepcionals.
 • S’informarà anticipadament a la clientela d’aquesta mesura.
 • S’han de rebutjar els guants al finalitzar l’habitació i prosseguir amb nous guants les següents tasques.
 • S’ha d’analitzar la reducció de tèxtils (incloses catifes) a l’habitació, objectes de decoració i amenites.
 • S’eliminen mantes, coixins i mantes auxiliars sobre els llits.

 

ZONES D’US COMÚ 

 • L’hotel i al saló menjador i terrasses no hi ha un problema d’aglomeracions encara es supervisarà que els clients mantinguin la distància de seguretat.
 • L’establiment incrementarà la freqüència de la neteja i desinfecció en totes les dependències i especialment a les zones d’ús comú tenint especial cura en repassar les zones de major contacte (superfícies, poms, lavabos, aixetes, taulell de recepció, portes, claus, comandaments a distància, botó de descàrrega de l’wc, barreres de protecció, control de climatització, assecador, baranes, mobiliari de terrassa, etc.)
 • La ventilació / ventilació diària de les zones d’ús comú en les que hi hagi hagut clients.
 • Per a la neteja es faran servir productes desinfectants autoritzats i de provada eficàcia. Aquests s’han d’utilitzar d’acord amb les fitxes de dades de seguretat de producte i en condicions de seguretat.
 • La recollida de papereres s’ha de fer de manera que aquestes quedin segellades i traslladades a punt de recollida situat a l’exterior de l’edifici.

 

ZONA DE COCINA y/o OFFICE

 • Antes de empezar cada servicio se debe realizar una desinfección general de las superficies de trabajo.
 • Existirán dosificadores de jabón desinfectante al lado del lavamanos. Para secarse se utilizará papel, el cual se eliminará a un cubo de basura con tapa de accionamiento no manual.
 • Al finalizar la jornada, se debe realizar una limpieza de herramientas y equipos de trabajo con los productos recomendados
 • Se habilita el espacio exterior zona de almacén para la recepción de mercancías En esta zona, se procederá al desembalado y desinfección de todos los elementos recibidos sean alimentos u otro tipo de materias. La desinfección de la mercancía se llevará a cabo con un paño humedecido con una solución desinfectante. Una vez desinfectados podrán introducirse en las zonas de almacenamiento correspondientes dentro de la cocina.
 • En este espacio ” almacén” se deben eliminar los embalajes secundarios y terciarios de las mercancías recibidas. Y se debe llevar a cabo una desinfección de aquellos embalajes primarios que hayan estado en contacto con el exterior durante el proceso de aprovisionamiento.
 • Los embalajes irán directamente a los contenedores de basura
 • Los proveedores deben mantener la distancia de seguridad
 • Evitar cualquier contacto físico (saludos, entrega de albaranes, etc.).
 • Tras la recepción y/o manipulación de paquetes/pedidos se debe limpiar y desinfectar la zona y el personal debe lavarse las manos con agua y jabón.

 

REQUISITS DE NETEJA I DESINFECCIÓ Pla de neteja

A més dels protocols de neteja ja exposats, s’indiquen les següents accions:

 • Un increment de les freqüències de neteja i repassos que es determinarà en funció de l’afluència de clients i que en qualsevol cas duplicarà la freqüència actual, especialment en els espais i elements de major ús o contacte amb els clients.
 • La ventilació / ventilació diària de les zones d’ús comú en les que hi hagi hagut clients. Ús de productes de neteja desinfectants en condicions de seguretat, per exemple, dissolució acabada de preparar de lleixiu (concentració de clor 1 g / L, preparat amb dilució 1:50 d’un lleixiu de concentració 40-50 gr / L).
 • També són eficaços concentracions d’etanol 62-71% o peròxid hidrogen a l’0,5% en un minut, així com l’ús d’altres mètodes alternatius autoritzats i de provada eficàcia. En tot cas, s’ha d’assegurar l’eficàcia dels desinfectants que s’usin i s’utilitzaran d’acord a les fitxes de dades de seguretat dels productes.
 • La recollida de papereres de zones d’ús comú s’ha de realitzar en condicions de seguretat, de manera que les bosses quedin tancades / segellades i siguin traslladades a punt de recollida de residus.
 • Els tèxtils “bruts” ha de recollir-se, ficar-se en una bossa i tancar-la fins al seu tractament a la bugaderia. S’ha d’evitar sacsejar els tèxtils bruts. En el cas de llenceria, s’ha d’evitar dipositar-la al terra de l’habitació o bany. Després de la manipulació de tèxtils “bruts” el personal ha de rentar-se les mans.
 • Els tèxtils “bruts” s’ha de rentar a> 60ºC. S’utilitzaran els productes de neteja i desinfecció seleccionats per a cada cas atenent a l’adquisició de virucides específics que reforcin els productes de neteja habituals.

 

REQUISITS DE MANTENIMENT

A al pla de manteniment de les instal·lacions i serveis s’afegeixen les següents normes:

Manteniment en habitacions:

 • Excepte cas d’emergència, el personal de manteniment no entrarà a les habitacions mentre estiguin els clients ocupant. Si fos necessari ha de protegir-se amb l’equip de protecció individual i en tot cas mascara o si el client es troba a l’habitació, s’ha d’instar a el mateix a posar-se també la mascara mentre el personal de manteniment romangui a l’habitació.
 • Un cop finalitzada l’assistència o reparació, el personal ha de desinfectar-se les mans i rebutjar l’equip de protecció individual diàriament.

 

Cling 43 S.L, incorpora al seu model de consentiment informat per participar en una activitat, totes les mesures aquí indicades, resultant la Declaració de conformitat de el client, que se signarà amb anterioritat a l’activitat.

Aquesta Declaració serà enviada per correu electrònic o WhatsApp per informar i haurà d’enviar-se signada a l’empresa o bé marcar com “D’acord” en a l’apartat corresponent del web, en el procés de compra. Amb aquest document, l’empresa Cling 43 S.L, informa a tots els actors (empleats, proveïdors i clients) de les mesures de prevenció establertes en el Protocol de Seguretat contra el COVID-19.

 

FIRMAT:

Llúcia Castaño Llaó, responsable del Protocol en

Cling 43 S.L  (Hostal Cling 43 / B&B)

Deltebre a 10 de junY de 2020

Nº REFERÈNCIA: 20204747180 | N.I.F./N.I.E.: B55603609  | Art. 82.1.c LRHL

Open chat
!Hola¡
¿Como te podemos ayudar?